GEDICHTEN TOP 50


Deze website is nog in beta stadium. Fout gevonden? Mail ons!

Privacy beleid (NL)

Clix Concepts is de eigenaar van deze website, hierna 'Clix'.
Als u meer informatie wenst of vragen heeft over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Bij Clix is ​​de privacy van onze bezoekers van het grootste belang voor ons.
Dit privacybeleid document schetst de soorten persoonlijke informatie die door ons is ontvangen en verzameld en hoe deze wordt gebruikt.

Persoonlijke gegevens

De bij ons bekende gegevens, zoals email adres en wachtwoord, zullen alleen worden gebruikt voor deze website. Wij zullen je gegevens nooit aan derden verstrekken of gebruiken voor commerciële doeleinden. Je wachtwoord is gecodeerd opgeslagen en niet zichtbaar voor Clix.

Logbestanden

Zoals vele andere websites maakt deze website gebruik van logbestanden. De informatie in de logbestanden bevatten internetprotocol- (IP) adressen, het type browser, internetprovider (ISP), datum/tijdstempel, pagina's waarnaar wordt verwezen / verlaten en het aantal klikken om trends te analyseren, de site te beheren, de beweging van de gebruiker te volgen rond de site en verzamelde demografische informatie. IP-adressen en andere dergelijke informatie zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is.

Cookies en webbakens

Clix gebruikt alleen cookies benodigd voor het functioneren van de site, zoals accountbeheer en stemmen.

DoubleClick DART-cookie

Google, als externe partij, gebruikt cookies om advertenties op deze website weer te geven.
Aan gebruikers binnen de EU worden geen gepersonaliseerde advertenties weergegeven.

Deze advertentieservers of advertentienetwerken van derden gebruiken technologie voor de advertenties en links die op deze website worden weergegeven, worden rechtstreeks naar uw browser verzonden. Ze ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Andere technologieën (zoals cookies, JavaScript of Web Beacons) kunnen ook door externe advertentienetwerken worden gebruikt om de effectiviteit van hun advertenties te meten en/of om de advertentie-inhoud die u ziet te personaliseren (alleen voor bezoekers buiten de EU).
We hebben geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door externe adverteerders.

Raadpleeg het respectieve privacybeleid van deze externe advertentieservers voor meer gedetailleerde informatie over hun praktijken en voor instructies over hoe u zich kunt afmelden. Ons privacybeleid is niet van toepassing op, en we hebben geen controle over de activiteiten van dergelijke andere adverteerders of websites.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw individuele browseropties. Meer gedetailleerde informatie over cookie-beheer met specifieke webbrowsers is te vinden op de respectievelijke websites van de browsers. De website zal niet of onjuist werken wanneer u cookies uitschakelt.

Heeft u suggesties, klachten of vragen over ons privacybeleid? Laat het ons weten: Clix Concepts-website.

Privacy policy (EN)

Clix Concepts is the owner of this website, hereafter 'Clix'.
If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us.

At Clix, the privacy of our visitors is of extreme importance to us.
This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by us and how it is used.

Your personal data

Your personal data, such as email address and password, will only be used for this website. We will never provide your information to third parties or use it for commercial purposes. Your password is stored encrypted and is not visible to Clix.

Log Files

Like many other websites, this website makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol (IP) addresses, type of browser, Internet Service Provider (ISP), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user's movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons

Clix only uses cookies required for the functioning of the site, such as account management and voting.

DoubleClick DART Cookie

Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on this website.
Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to this and other websites.
Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL - https://www.google.com/privacy_ads.html.

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on this website send directly to your browser. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies (such as cookies, JavaScript, or Web Beacons) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and/or to personalize the advertising content that you see.
We have no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. Our privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or websites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers' respective websites. When you disable cookies, the website might not work as intended.

Do you have suggestions, complaints, or questions about our Privacy Policy? Let us know: Clix Concepts website.

Last update: Sep 29 2019

Pageviews

 • Dag

 • Vandaag: 51
 • Gisteren: 40
 • Week

 • Deze week: 3938
 • Vorige week: 6387
 • Maand

 • Deze maand: 10574
 • Vorige maand: 6292
 • Jaar

 • Dit jaar: 30601
 • Vorig jaar: 30810

Websites

 • Totaal websites

 • 1
 • Hits IN deze week

 • 0
 • Hits UIT deze week

 • 0
 • Laatste IN hit

 • 13-09-2023 om 19:43:26
 • Nieuwste website